Cenik samoplačniških storitev na zahtevo občana, ki ne sodijo v Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. I. št. 79/94). Velja od 1.4.2008. dalje.

Tu si lahko ogledate cenik samoplačniških storitev